پرش به مطلب اصلی

کاربردهای زربان

چطور در زربان سود کسب کنیم؟

سه راه برای کسب سود در پلتفرم زربان وجود دارد:

  1. سود سپرده در سپرده و وام رمزارزهایی که شما در این سیستم سپرده گذاری کرده‌اید به وام گیرندگان با نرخ بهره متغیر وام داده می‌شود. بهره‌ای که از وام گیرندگان دریافت می‌شود با کسر هزینه تراکنش‌ها به شما پرداخت می‌شود. نکته شایان توجه این است که میانگین نرخ بهره متغیر هر توکن بر اساس عرضه و تقاضای آن توکن مشخص می‌شود. هر قدر نسبت تقاضا برای وام گرفتن آن رمزارز بیشتر باشد منجر به پرداخت نرخ سود بالاتری به سپرده گذاران می‌شود.
  2. سود کارمزد معاملات در استخر نقدینگی در این بخش کاربر با تامین نقدینگی توسط جفت ارز ZAR/DAI و تنظیم بازه قیمتی موردنظر و میزان کارمزد دلخواه خود یک پوزیشن استخر نقدینگی در یونی سواپ می‌سازد و از معاملات انجام شده در آن استخر کسب درآمد می‌کند. درآمد مورد نظر در واقع همان کارمزدی است که کاربر به واسطه فراهم کردن نقدینگی مورد نیاز از یونی سواپ دریافت می‌کند. با تامین نقدینگی جفت ارز ZAR/DAI در استخر نقدینگی که طبق استخر نقدینگی در یونی سواپ 1 عمل می‌کند، بخشی از کارمزدهای دریافتی معاملات انجام شده در آن استخر یونی سواپ به شما اختصاص پیدا می‌کند.
  3. سود استیکینگ 2 پس از تامین نقدینگی و فراهم کردن جفت ارزهای ZAR/DAI در استخر نقدینگی که طبق استخر نقدینگی در یونی سواپ عمل می‌کند، به شما توکنی داده می‌شود که با استیک کردن آن توکن در پلتفرم زربان، بخشی از مجموع درآمدهای زربان به حساب شما واریز می‌شود.

  1. uniswap-liquidity-pool
  2. Staking